Speler

4 opties voor individuele coaching
Competentie coaching
Meestal weten we (onbewust) waar we wel en niet goed in zijn. Tijdens de coaching gaan we actief kijken naar je competenties en valkuilen en op welke manier die met elkaar zijn verbonden. Het Belbin assessment geeft een overzicht waar we vervolgens met verschillende oefening mee aan de slag gaan. Het is mogelijk om de coaching vervolgens te richten op het ontwikkelen van één specifieke competentie of een valkuil. Bijvoorbeeld als je dat nodig hebt voor een nieuwe functie of als het je ‘belemmert’ in je dagelijkse functioneren.
Leiderschapscoaching
Er zijn genoeg artikelen en boeken te vinden over wat iemand een goede leider maakt. Allemaal met verschillende opvattingen. Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat je op een natuurlijke wijze de leider bent. Alleen dan zullen mensen je vertrouwen, kan je veiligheid creëren en effectief leiding geven. Tijdens de coaching gaan we op zoek naar welke leiderschapsstijl het meest natuurlijk bij je past en hoe je deze het best kunt toepassen in de praktijk.
Loopbaancoaching
Soms kom je op een punt waarbij je je afvraagt of je huidige baan nog bij je past of je zit noodgedwongen in een situatie waardoor je kritisch moet kijken naar wat je wilt. Je besteedt zoveel tijd op je werk, dat het belangrijk is dat er een juiste match is. Dat geldt zowel voor de inhoud als de randvoorwaarden van de functie. Wat heb je nodig om optimaal te kunnen ontwikkelen, functioneren en presteren in je werk? Die zoektocht staat centraal tijdens de coaching. Vervolgens koppelen we dat aan concrete functies.
Sollicitatietraining
Een sollicitatiegesprek vraagt om voorbereiding. Het is belangrijk dat je een duidelijk beeld over jezelf kunt geven. Wie ben je, waar sta je voor, wat voeg je toe aan het bedrijf en team en wat zijn je valkuilen en ontwikkelpunten? Hoe je dat uitlegt als een samenhangend geheel en kunt koppelen aan de vacature staat centraal tijdens deze training. We kijken daarbij niet alleen naar hoe jij jezelf ziet, maar ook naar hoe anderen jou zien. Zo ontstaat er een rode draad die je op natuurlijke wijze kunt toepassen tijdens het sollicitatietraject.