Belbin

Belbin is een teamrolmethode van de Engelse wetenschapper Meredith Belbin. Belbin is een methode gericht op de gedachte dat er acht teamrollen zijn. De rollen zijn verdeeld over vier categorieën, te weten: denken, doen, drijven en gevoel. Hoe meer van die rollen aanwezig zijn in een team, hoe meer balans er is. Juist de verschillen vormen de kracht van een team. Voor het optimaal laten functioneren van een team is het van belang om inzicht te krijgen in die samenstelling. Dan kun je er rekening mee houden en vooral ook afspraken over maken. De aanwezige competenties komen dan volledig tot hun recht of krijgen de ruimte om te groeien. Daarnaast is het ook nuttig om inzicht te hebben in ieders valkuilen. Vaak zijn die immers onlosmakelijk verbonden met de kwaliteiten die iemand bezit. Om dus echt te begrijpen waar iemand vandaan komt, heb je die informatie nodig. Het gaat om het vinden van een balans.